Mapa środkowego odcinka rzeki Odry opisującej 140 km jej biegu, przydatna do żeglugi śródlądowej. Na mapie znajduje się lubuski odcinek rzeki z zaznaczonymi ważniejszymi punktami i istotnymi ze względu na żeglugę miejscami. Znajdziemy na niej również opisy miejscowości, w których znajdują się mariny i przystanie rzeczne oraz porty wraz ze wskazaniem na atrakcje turystyczne w każdym z miast i miasteczek: Bytomia Odrzańskiego, Nowej Soli, Ciagacic, Krosna Odrzańskiego i Eisenhüttenstadt. Dokument jest polskojęzyczny, dwuczęściowy

Czytaj dalej…